Top Page

Turistika

Meteoradar

Liboc - FrankenhammerZdroj:

http://www.zanikleobce.cz/

Důvod zániku:

Postupně vysídleno po roce 1945

Historie:

Ves jako taková nedosahuje starobylosti okolních namnoze zaniklých obcí, ale i stáří roku 1384, kdy je prvně zmíněna jako Frankengrün, budí úctyhodnost.
Tuto oblast jako první totiž kolonizovali osídlenci z Horních Franků. Roku 1422 dochází k přejmenování dosavadního názvu na Frankenhammer, a to podle doloženého železného hamru. V roce 1547 je vesnice součástí Lubského panství. Dle sčítání královské berní ruly je zde zmíněno 21 domů se jmény osadníků Deistler, Hoyer, Klier, Loquay, Sandner, Werner. Není bez zajímavosti, že se tato jména na lubsku vyskytovala a v přímé návaznosti vyskytují dodnes (kromě Loquay). Vliv českého živlu byl však patrný i zde, kdy na pomníku padlým obětem první světové války zemřel místní rodák Daniel Budik. Ale to jsem odbočil od tématu. Po tomto roce je Liboc uváděna jako nezávislý statek v držení pánů z Hartenbergu. Okolo roku 1700 dochází k přestavbě hamru na mlýny a pily. Při sčítání obyvatel v roce 1847 měla vesnice 90 domů a 684 obyvatel. Z tohoto důvodu se jevilo jako akutní vystavět obecní školu, a tak se stalo v roce 1878. Vesnice se neustále rozrůstala, proto v roce 1880 měla již 691 obyvatel.
Roku 1897 se Liboc stává samostatnou obcí. Nechme také promluvit Ottův slovník naučný. Ten uvádí, že v roce 1892 měla vesnice 95 domů a 602 obyvatel (za deset let úbytek o více jak 10%). Na přelomu 19. a 20. století zde nalezneme dvoutřídku, poplužní dvůr pánů Auerspergů a mlýn.
Lidé se zabývali domáckou výrobou hudebních nástrojů a pletením krajek. V roce 1892 proběhlo dokončení novogotického farního kostela Nejsvětější Trojice a následkem toho vzniká přístí rok odtržením od farnosti Stein (Kámen) jako samostatná farnost tří obcí Liboc, Mlýnská, Černá. Navzdory tomu počet obyvatel každoročně pomalu, ale jistě klesal.
Vesnice byla elektrifikována relativně pozdě a to až v roce 1928 z Leibitschgrundu. Při sčítání obyvatelstva v roce 1945 zde pospolu žilo 375 Němců a 9 Čechů. V následujícím roce většina původního obyvatelstva byla odsunuta do Německa a následkem toho dochází k náhlému vylidnění vesnice a postupné devastaci většiny budov.
V roce 1970 se Liboc stala částí obce Mlýnská. K roku 2007 jsou zde z osmi domů dva trvale obydlené čtyřmi obyvateli, 20 rekreačních chat a jeden prázdninový dům. A taková je dnešní Liboc, avšak stále nám nabízí možnost poznat ji in natura. Pojďme, dokud není pozdě.

Současnost:

Zde jsou pohledy na Liboc od jihu a ze silnice,

kostel Nejsvětější Trojice s přilehlým hřbitovem

a památník zaniklým obcím s křížkem.

GPS:
  šířka  délka
střed obce:  50°16´14,399´´ N   12°28´41,054´´E
Statistika:
rok:  1574  1847  1880  1892  1900  1910  1921  1939  1945  2007 
obyvatel:  684  691  602  563  520  426  417  375+9 
domů:  21  90  95  88  92  98 
Mapy:

Císařský otisk

Začátek Zaniké vsi Cyklotrasy
 Naposledy změněno: 24.11.2019 (opt. IE7.0. - 1024x768) Admin®2007-21 Dnes je: Pátek, 07.10.2022, svátek má: Justýna, zítra: Věra 
Valid XHTML 1.0 Strict