Top Page

Turistika

odr Cyklotrasy

Pěšotrasy

odr Zajímavosti

Meteoradar

Trasa č. 3Trasa číslo 3 - 28 km
Ostrov - Hájek - Bor - Pulovice - U Mostu - Dubina - Skalky Skřítků - Bučina - Kyselka - Radošov - Nejda - Hájek

Popis trasy
Trasa je navržena pro cestu vlakem, se startem v Ostrově nad Ohří a cílem v nedalekém Hájku. Je možno provést její modifikaci pro jiný dopravní prostředek
Náročnost trasy 2,5 v rámci stupnice 1 - 3.

Z Ostrova vycházíme po prohlídce jeho historické části a dalších zmíněných pamětihodností jižním směrem přes Hájek po vozovkách kopírujících s drobnými odchylkami rychlostní komunikaci na Karlovy Vary ve smyslu přiložené mapy. Z tohoto směru se odchýlíme na východ průchodem přes Bor a dále postupujeme dle mapy dolů k Ohři, které dosáhneme v místě zvaném U Mostu, po překonání řeky postupujeme dále na Dubinu, před níž dojde ke kontaktu s červenou turistickou značkou, po které pokračujeme cca 1 km. Po přechodu na žlutou turistickou značku po této navštívíme Skalky Skřítků a poté se vrátíme zpět do výchozího místa na červenou turistickou značkou, po které vystoupíme na kamennou rozhlednu Bučina nad Kyselkou. Po sestupu do Kyselky se věnujeme její bohaté historii i současné zanedbanosti a dále pokračujeme po červenou turistické značce do Radošova, kde je možno se posilnit v hotelu "Na špici".
Před obnoveným mostem v Radošově přecházíme na žlutou turistickou značku a po překonání Ohře pokračujeme po historické královské cestě až do Nejdy a dále do Hájku.
Pozor: žlutou turistickou značku, opustíme po cca 2 km ve třetím pravém ohybu cesty !!! Při nerespektování tohoto doporučení vás žlutá turistická značka dovede s několika km navíc až do Ostrova.

mapa

Pamětihodnosti trasy

Ostrov nad Ohří
Jedno z nejstarších sídlišť na Karlovarsku. Původní zástavba situována na levý břeh řeky Bystřice, v prostoru stávajícího parku. Sídliště založeno při obchodní cestě od přechodu Ohře v Radošově do Chebu počátkem 13.století. Před r.1268 byl Ostrov povýšen Přemyslem Otakarem II na královské město. Další privilegia získává v průběhu 14. století. V r.1434 je město císařem Zikmundem zastaveno Kašparu Šlikovi a jeho dědicům. Začátkem 17.století se měšťané vyplatili z poddanství a město podléhalo opět královské komoře. V l.1618 - 20 stálo město na straně stavů a proto bylo zastaveno v r.1623 vévodovi Janu Juliovi Sachsen - Lauenburgovi, po r.1689 přešlo do majetku markrabat bádenských. Městská privilegia byla v r. 1655 prohlášena za neplatná a měšťané se stali dědičnými nevolníky vrchnosti. V roce 1873 zahájena výroba v porcelánce Pfeiffer-Löwenstein, dnes strojírenský závod. Po roce 1945 mohutný rozmach města v důsledku těžby uranové rudy. Druhé největší město Karlovarska s téměř 20 tisíci obyvateli..
Nejstarší dochovanou stavbou je románský hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího z r. 1226 s raně gotickou křížovou klenbou presbytáře, restaurován r.1606 a 1912. Farní kostel sv.Michaela je pozdně gotický, po přestavbách v 16.století trojlodní. Barokní zámek představuje velkoryse koncipovaný komplex z 2.poloviny 17. století, postavený na místě středověké pevnosti, skládající se dnes ze zříceniny Šlikovského zámku, přilehlého Lauenburgského zámku z r. 1691, spojeného s Bílou branou z r. 1690 a Bílým dvorem či Palácem princů z let 1693-96. Raně barokní letohrádek z let 1673 až 1683 umístěný v zámeckém parku, je využíván jako galerie. Bývalý piaristický klášter s kostelem Zvěstování P.Marie je raně barokní z let 1666-73, dnes upraven na byty. Na náměstí staré části města mariánský sloup z r.1685, četné městské domy s renesančními jádry. Renesanční radnice z r.1569 přestavěna v r. 1795 a novogoticky v r. 1866. Na věži kopie tří pozdně gotických reliéfů. U hřbitovního kostela sv.Jakuba Většího jsou umístěny dva smírčí kříže

Ostrov Ostrov


Bor
Zemědělská obec při důležité cestě od přechodu Ohře v Radošově do Sedlece. Původně gotický kostel Máří Magdalény z pol.13. století, v roce 1770 úprava hlavní lodi a oken. Při zdi kostela smírčí kříž se zaoblenými rameny, kamenná boží muka z r.1829. Lidová architektura - sýpka u domu čp.4.

Dubina
Původně ves pod hradem, po roce 1487 založeno městečko, poškozené v roce 1887 požárem. Na strmé znělcové skále jsou zříceniny gotického hradu, založeného koncem 14 století pány z Oseka.

Skalky Skřítků
Národní přírodní památka, vyhlášená od roku 1979 o rozloze 8,5 ha. Zajímavý geologický útvar tvořený zhruba 60 válcovými pravidelnými dutinami o průměru až 1 m a hloubce 0,5 - 4 m v třetihorních sopečných tufech. O jejich vzniku existuje řada hypotéz.

Skalky Skřítků


Kyselka
Lázeňské město, léčebné prameny známy od středověku, minerální voda pod označením Buková kyselka a Kysibelka jsou známy od roku 1614, první rozbor vody byl proveden v roce 1724. Ve druhé polovině 18.století byly minerální prameny nově podchyceny a od roku 1873 je voda stáčena a expedována pod označením Mattoniho kyselka. Dnes jsou využívány prameny Alžběta, Josef, Löschner, Otto a Jindřich s vydatností 98 l/min. a využitelností 48 l/min. Lázeňský areál s parkovými úpravami byl vybudován ve druhé polovině 19.století. Novorenesanční zámeček - Mattoniho vila, Ottův pavilon s pramenem ve strání, pojmenovaný na počest řeckého krále Otty při jeho návštěvě roku 1852 a Mattoniho pomník při silnici (po jeho krádeži zbývá dnes jenom podstavec).. Stáčírna minerální vody z druhé poloviny 19.století, nová stáčírna z let 1986 - 1990.

Kyselka


Radošov
První písemné zprávy z roku 1526 o Radovanově brodu přes Ohři na Královské cestě z Porýní do Čech. První dřevěný most z roku 1364 si i přes značný počet úprav zachoval renesanční vzhled ze 16.století. V letech 1979 - 1980 byl rekonstruován, v roce 1986 shořela jeho dřevěná část, zůstaly jen kamenné podstavce. V roce 2004 znovu slavnostně otevřen. Kostel sv. Václava, původně gotický ze 14 století, barokně přestavěn v 18.století. Úpravna vody pro Ostrov z roku 1953 s odběrem vody z vodácky nesjízdného jezu, který si vyžádal řadu obětí. Nedaleko Ústav sociální péče pro mentálně postižené.

Most v Radošově

Příspěvek laskavě zaslal pan Bedřich Pokorný      

Začátek Pěšotrasy


 Naposledy změněno: 24.11.2019 (opt. IE7.0. - 1024x768) Admin®2007-21 Dnes je: Sobota, 24.02.2024, svátek má: Matěj, zítra: Liliana 
Valid XHTML 1.0 Strict