Top Page

Turistika

odr Cyklotrasy

Pěšotrasy

odr Zajímavosti

Meteoradar

Trasa č. 5Trasa číslo 4 - 20 km
Jáchymov - Boží Dar - Neklid - Klínovec - Suchá - Jáchymov

Popis trasy
Vzhledem k tomu, že Klínovec je nejvyšší horou Krušných hor, jedná se o trasu se značným převýšením, které nelze oklamat trasou výstupu, nebo směrem vlastního okruhu.
Náročnost trasy 3 v rámci stupnice 1 - 3.

Auto zaparkujeme na náměstí v Jáchymově, které nám k tomu svou délkou dává dostatek příležitostí. S ohledem na návrat však volme raději jeho dolní část. Při prohlídce města s nebývalou historií a současným žalostným stavem můžeme pohovořit s četnými vietnamskými obchodníky - bod 1.
Pro výstup na Boží Dar do bodu 2 můžeme zvolit zelenou nebo žlutou turistickou značku, při čemž mezi oběma trasami není z hlediska cílové nadmořské výšky podstatného rozdílu. Na Božím Daru přejdeme na červenou turistickou značku a přes Neklid vystoupáme do bodu 3 na vrchol Klínovce. Zde, pokud budeme mít štěstí, se můžeme občerstvit v některém z několika restauračních zařízení, které mají po většinu roku zavřeno. Historické objekty na vrcholu Klínovce jsou v žalostném stavu. Pro zpětný sestup do Jáchymova je navržena kombinace žluté a zelené turistické značky přes obec Suchou, kde se rovněž nachází většinou uzavřené restaurační zařízení.
Poznámka: při obavách z horské nemoci je možno tento okruh vypustit a nahradit jej okružní trasou po jáchymovských dolech, začínající a končící v horní části náměstí pod kostelem - viz popis Jáchymova.

mapa

Pamětihodnosti trasy

Jáchymov
Vznikl v místě osady Konradsgrünood v roce 1516 v místě bohatých nalezišť stříbra. V roce 1516 již měl 400 domů a v roce 1520 zde žilo 5000 obyvatel. Dne 6.1.1520 bylo mladé město povýšeno na svobodné město horní a přejmenováno na Údolí sv. Jáchyma. V roce 1533 byl s 18 000 obyvateli po Praze druhým nejlidnatějším městem Čech. Od roku 1516 ražba mincí, tzv. tolarů, které později daly jméno měně USA - dolary. V roce 1713 zde byla založena první hornická škola na světě pro výchovu horních úředníků. Od poloviny 19. století se začala těžit uranová ruda pro výrobu uranové barvy. V odpadu z výroby barev objevili manželé Curieovi polonium a radium. Vysoká radioaktivita důlních vod z dolu Svornost dala v roce 1906 vzniknout lázním. Rozvoj lázní byl velmi rychlý. V letech 1910 - 1912 bylo postaveno sanatorium Radiumpalác, v roce 1975 byl dokončen lázeňský ústav Běhounek. Dnes významné lázně a středisko zimní rekreace. Lázeňské objekty jsou soustředěný v dolní části města,kam je dopravována z dolu Svornost z hloubky 600 m léčivá voda
Na náměstí je památkově chráněno velké množství domů, dokumentujících rozvoj a bohatství města. Renesanční radnice z roku 1540 - 1544, královská mincovna z let 1534 - 1536, Šlikův hrádek z roku 1517, pozdně gotický kostel sv.Jáchyma z let 1534 - 1540 a pod.
Uranové doly:
Po skončení druhé světové války dochází k mohutnému rozvoji těžby uranové rudy pod dohledem sovětských poradců. K těžbě bylo zpočátku využito německých válečných zajatců, po únoru 1948 až do začátku 60. let převážně politických vězňů, odsuzovaných ve zinscenovaných procesech. V okolí Jáchymova bylo vybudováno 12 koncentračních táborů těchto vězňů, dnes v terénu těžko postřehnutelných (Svornost, Rovnost, Bratrství, Eliáš, aj.). Podle současných údajů prošlo jáchymovskými tábory na desítky tisíc politických vězňů. Památce jejich nesmírného utrpení, ponížení a obětem je věnován pomník z roku 1996 před kostelem sv. Jáchyma, doplněný kamennými plastikami s názvem a symbolem jednotlivých táborů. V letošním roce byl tento památník doplněn vybudovanou naučnou stezkou nazvanou "Křížová cesta : Jáchymovské peklo", která začíná a končí u kostela sv. Jáchyma Zastavením 1 a v současné době sestává z dvanácti dalších zastavení. Je značena žlutou turistickou značkou.
Zastavení 2 :
Důl Svornost : jeden z nejstarších dolů Jáchymova. Název vznikl v roce 1530 na paměť urovnání sporu dvou těžařů. Od objevení stříbra v roce 1516 se zde těžil nikl, kobalt, arzén, vizmut, uran a jiné kovy. Nyní je ve správě lázní, které odtud čerpají radonovou vodu pro léčebné účely.
Zastavení 4 :
Tábor Svornost : Zde stával tábor, který byl v provozu od 4.12.1949 do 29.10.1954. Vězni pracovali na dole Svornost, se kterým byl tábor spojen příkrým schodištěm o 250 schodech. Říkalo se mu Mauthausenské. Na obou koncích bylo strážní stanoviště. 30.9.1950 se o útěk pokusili R. Kindl a Ilja Chubenov. Byli dopadeni a na místě zastřeleni.Tábor patřil k menším. Bylo zde 450 a později 720 vězňů. Nejznámějším vězněm byl spisovatel Karel Pecka.
Zastavení 5 :
Městský rybník : zde býval tzv. Městský rybník, založený v roce 1552 podle plánů Antona Riesse a Jakuba Gense. Sloužil jako zásobárna vody pro potřeby důlních provozů. Několikrát byla protržena jeho 11 metrů vysoká hráz, naposledy při povodni 13.3.1981. Nápor vody způsobil živelnou pohromu v horní části města Jáchymova. Od té doby není naplněn.
Zastavení 7 :
Důl Eduard : bývalý uranový důl s technologickými budovami úpraven rud a četnými odvaly hlušiny. Vězňové z blízkého tábora Nikolaj, zastavení 6, vzdáleného cca 2km sem chodili denně pracovat, což připomíná tabulka s nápisem : "Tudy chodil Jáchymovský autobus". Dnes je celý areál přestavěn a využíván jako biatlonové středisko.
Zastavení 9 :
Horký rybník : nejchladnější rybník v celých Krušných horách s omezeným výskytem vzácných druhů fauny a flóry. Pravidelně zde hnízdí skorec vodní, vyskytuje se skokan hnědý.
Zastavení 10 :
Tábor Eliáš : Zde stály tábory Eliáš I a Eliáš II. Tábor I byl zřízen 29.7.1949 a zrušen byl ve 2.pololetí 1951. Tábor II byl zřízen 8.12.1950, datum zrušení není uvedeno. Blízský důl Eliáš byl průmyslovým komplexem dolů a úpravny. Každý tábor měl cca 600 vězňů.
Asi 200 metrů odtud stojí velký dřevěný kříž na paměť vězňů z řad skautů a skautek.
Zastavení 11 :
Tábor Rovnost : Původně zajatecký tábor byl 15.9.1949 obsazen politickými vězni. Tábor "proslul" činností velitele A.Dvořáka (zvaného Paleček), který rád a nesmyslně šikanoval vězně.Tábor byl zrušen 1.6.1961. Důl byl založen 20.11.1792 a pojmenován Rudolfovou jamou. Roku 1850 byl přejmenován na šachtu Werner. Název Rovnost dostal až po roce 1945. Jáma Rovnost byla nejhlubší v Jáchymově a byla spojena překopem s dolem Svornost. Její XII. patro bylo v hloubce přes 661 metrů.

Boží Dar
Nejvýše položené městečko v Čechách - 1028 m n.m. Bylo založeno počátkem 16. století s rozvojem těžby stříbra. Roku 1546 byl Boží Dar povýšen na horní město. V současné době významné středisko zimních sportů. Starší domovní zástavba byla zničena požárem v roce 1808. Rodiště krušnohorského písničkáře Antona Güntera - pamětní deska na rodném domě. Pozdně barokní kostel sv. Anny, postavený v roce 1772.

Boží Dar Boží Dar kostel


Klínovec
1244 m n.m. - nejvyšší hora Krušných hor. V roce 1817 zde byla postavena dřevěná vyhlídková pyramida. V roce 1838 byla nahrazena otevřenou glorietou, která v roce 1868 shořela. Od srpna 1884 byl zahájen provoz nové zděné vyhlídkové věže, která se zachovala dodnes. Koncem 19.století byl postaven přízemní hostinec, v roce 1908 u příležitosti jubilea mocnáře Františka Josefa byla postavena rozsáhlá hala pro výstavu krušnohorských výrobků. Hala má krásný kasetový strop se znaky krušnohorských měst, zastoupených na výstavě. Další přístavby byly dokončeny v roce 1927. V roce 1929 budova zčásti vyhořela a nová přístavba se zachovala dodnes. Dominantou vrcholu je 80 m vysoká telekomunikační věž. Na vrchol vede sedačková lanovka z Jáchymova z roku 1965 s převýšením 428 m. .

Klínoves


Příspěvek laskavě zaslal pan Bedřich Pokorný      

Začátek Pěšotrasy


 Naposledy změněno: 24.11.2019 (opt. IE7.0. - 1024x768) Admin®2007-21 Dnes je: Středa, 17.04.2024, svátek má: Rudolf, zítra: Valérie 
Valid XHTML 1.0 Strict