Top Page

Turistika

odr Cyklotrasy

odr Pěšotrasy

Zajímavosti

Meteoradar

Smírčí kříže na našich cestách


S věkem lidským, zejména pak s věkem člověka zřejmě nastupuje i jiný pohled na věci kolem nás . Možná že i proto jsme si až ve věku pokročilejším začali na svých cestách více všímat starých a hrubě opracovaných kamenných křížů, které zvláště ve volné krajině působí velmi emotivně.
Z útržkovitých odkazů různé literatury a novinových článků jsme si potvrdili, že jsou souhrnně označovány jako "smírčí kříže" a že jejich původ pochází v řadě případů ze "smlouvy o smíru" mezi pachatelem hrůzného činu a pozůstalými oběti, kteří se takto při absenci vyššího práva nebo v přednosti před ním, vyrovnávají před Bohem a lidmi. Právě vytesaný smírčí kříž je důkazem tohoto vyrovnání. Tento význam však mají pouze kříže některé, jiné mají funkci pamětní k danému místu, události, nebo dokonce plnily funkci hraniční.

Hrušková

Bez ohledu na tyto nejasnosti jsou smírčí kříže stopami osudu lidí a svým výrazem na ně stále působí.
Některé kříže nesou latinský, německý či český nápis, některé vyobrazení nástroje či jiného symbolu. Nejčastěji se jedná o znamení příslušnosti zesnulého ke společenskému stavu nebo řemeslu, vyobrazené předměty - zbraně bývají považovány většinou za vražedné nástroje. Nápisy a zejména datace nebývají zpravidla autentické. I v dobách minulých byly vysekávány do křížů dodatečně. Některé místo současného výskytu smírčích křížů je původní, na jiné byly smírčí kříže přeneseny z důvodu jejich záchrany nebo proto, že bránily jiným činnostem či z důvodů zcela jiných.

Loket Zlatý vrch Kamenice nad Lipou

Hustota výskytu smírčích křížů na našem území je poměrně rozdílná. Vysvětlení pro to lze spatřovat v různých etnických vlivech a jistě i ctěním této tradice. V silně osídlených a intenzivně hospodářsky a zemědělsky obhospodařovaných krajích mohlo docházet i k likvidaci starých křížů. Také je nepochybné, že v místech s nedostatkem kamene se zhotovovaly kříže dřevěné, které se do dnešních časů nedochovaly.
V lednu 1998 jsme v článku Karlovarských novin zjistili, že pražské nakladatelství ARGO vydalo knihu kolektivu autorů"Kamenné kříže Čech a Moravy", která nám jistě bude významnou inspirací pro naši další badatelskou činnost v této oblasti.....
Pokud se chce někdo vydat po našich stopách, má tímto neobyčejně ulehčenou situaci. Pokud chce, aby mu kříže rychle přibývaly, pak by měl začít s návštěvou Lokte, Chebu, Milhostova, Házlova a Aše. Pak už to jde všechno mnohem pomaleji……

Krajková Nad Milhostovem

Pokud se někdo chce vyznat v naší dokumentaci a pochopit smysl její logiky, pak musí vědět, že kříže jsou řazeny chronologicky, tak jak byly námi objevovány, následuje datum a složení první, nebo následujících návštěv, text získaný z výše uvedeného katalogu včetně našich drobných poznatků a vše je doplněno koordináty mapy.

Zde najdete seznam námi navštívených smírčích křížů. Když říkám námi, myslím tím mého přítele Standu a manželku Evu.

Začátek Zajímavosti

 Naposledy změněno: 24.11.2019 (opt. IE7.0. - 1024x768) Admin®2007-21 Dnes je: Neděle, 24.09.2023, svátek má: Jaromír, zítra: Zlata 
Valid XHTML 1.0 Strict